La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Escoles Cristianes del Bisbat de Lleida (FAMPAEC), ha donat per finalitzat l'actual curs escolar en una trobada participativa on, a més dels representants de les diferents AMPAs,...

van estar presents,el  nostre bisbe Salvador Giménez i el consiliari mossèn Lluís Sallán.

La trobada va tenir lloc el passat dilluns dia 19, a l'Acadèmia Mariana. Entre els temes tractats amb el nostre bisbe, es va parlar de la situació i els reptes dels pares de l'escola cristiana.