El Bisbat de Lleida ha iniciat el procés perquè tots els professionals o voluntaris que realitzen tasques pastorals en contacte amb infants o joves obtinguin el Certificat Negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

La Llei 26/2015 de modificació el sistema de protecció a la infància i a la adolescència crea la necessitat d'acreditar que totes les persones en contacte habitual amb menors no han estat condemnades, per sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual.  Aquesta normativa és d'aplicació a totes les activitats amb menors d'edat, adolescents i joves, entre els 0 i els 17 anys. També, per tant, a les activitats que es generen a les parròquies, comunitats i delegacions diocesanes. Entre d'altres afecta monitors d'esplai, catequistes, voluntaris i professionals de la Diòcesi que tinguin contacte habitual amb menors.

Aquest certificat es tramitarà a través de la Secretaria General del Bisbat de Lleida aportant la documentació que oportunament es facilitarà. Fins al mes de setembre les parròquies, delegacions i altres serveis pastorals tenen de termini per entregar la documentació dels sol·licitants a la Secretaria General del Bisbat de Lleida.  

Després la Secretaria General farà la petició conjunta del Certificat Negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Per qualsevol dubte adreçeu-vos a la Secretaria General.

Us adjuntem l'edicte del nostre bisbe Salvador en relació a aquesta qüestió.  

AdjuntMida
PDF icon Decret Bisbe Salvador.pdf734.65 KB