Foto Rectangle: 

Els dissabtes 28 de febrer i 14 de març, de les 11 a les 13 h., hi haurà jornada de Portes Obertes al Col·legi Episcopal per donar a conèixer el centre amb la seva àmplia oferta educativa.  

Us recordem que els nostres ensenyaments són concertats i que el Batxillerat Dual Internacional que impartim és l'únic que està concertat de les Escoles Cristianes de Lleida.

Sou coneixedors de l'aposta del Col·legi Episcopal pel multilingüisme, per la innovació i pel desenvolupament integral dels nostres alumnes, tenint en compte les intel·ligències múltiples.

A més d'aquestes jornades també podeu sol·licitar entrevista personal per a rebre informació.