El temps ens passa a gran velocitat en la nostra vida quotidiana; seguint els ritmes de pregària, vida comunitària i missió, de vegades, ni ens adonem i veiem com un altre any litúrgic arriba a la seva fi.

 Se’ns presenta l’oportunitat d’aturar-nos, mirar al

nostre interior i retrobar les connexions que, des de Déu, neixen en el més profund i es projecten en les nostres vides, impulsant-nos a renovar el nostre compromís i testimoni cristià allà on ens trobem.

 És per això que, una vegada més, se’ns ha ofert als religiosos i religioses de la diòcesi de Lleida un temps de recés on retrobar-nos, sentir el missatge de Déu a través de l’experiència i vivència, i entrar en contacte amb ell davant el Sagrari.

 En Joan Vinyes, “un laic pluriempleat, que pretén viure la fe”, tal com ell mateix es va presentar, ens dóna el seu testimoni de vida i esperança en aquesta, la nostra estimada Església, fent-nos un esbós de la realitat, partint de la seva història, sempre en paral·lel amb les actituds del Crist, per tal d’animar-nos a fer relectura de la realitat, sent sensibles als esdeveniments, jutjant-la a la llum de l’Evangeli, i passar a l’acció destacant els signes d’esperança.  través d’aquest camí arriba a la conclusió afirmant avui: “El camp, doncs, és adobat per sembrar el missatge de Jesús”.

 Tota una visió de la realitat de l’Església, i en ella de la vida religiosa, carregada d’esperança.

Un testimoni, un temps de meditació i interiorització, amb un bon refrigeri, abans, i una cloenda amb la celebració de l’Eucaristia van marcar el nostre primer dia d’advent, assenyalant-nos el camí cap a la propera celebració de l’encarnació de Déu entre els homes en les festes de Nadal.

 Gràcies a tots i a totes per aquest recés.

 

Comissió per a la Vida Consagrada

 Josep Castellà, Ana Capellan, Andreu Sánchez, Antoni Riera, Enriqueta Seva, Lluís Tarazon.