'Misericordia et Misera' són les dues paraules que Sant Agustí utilitza per comentar la trobada entre Jesús i l'adúltera. El Sant Pare Francesc ha escollit aquestes paraules per donar nom a la Carta Apostòlica que ha redactat per acabar l'Any de la Misericòrdia que va tancar el passat 20 de novembre. Aquí podeu llegir el document en català.