La Casa de l’Església-Acadèmia Mariana va acollir el 19 i 20 d’octubre el primer dels tres tallers en el marc del Curs de Formació Missionera que organitza la Delegació de Missions de la nostra diòcesi.

Una vintena de catequistes, professors de religió i animadors de comunitat van participar en aquest taller, conduït per Mònica Cabezuelo i els assistents van aprofundir en la missió, així com de quina manera som missioners en el lloc on estem i com podem donar a conèixer la missió “ad gentes” (a tots els pobles) en la nostra comunitat. També es va incidir en com podem passar de la “meva” comunitat a la “nostra” comunitat.

Cabezuelo va ensenyar als participants a parar en el propi jo, per fer un aprofundiment en cada persona per després poder donar-se a l’altre. Van ser tres hores de curs, amb una pausa per fer un cafè i poder conèixer la resta de persones apuntades al taller, amb l’objectiu també de fer de cada comunitat la nostra comunitat. El segon taller serà conduït per Caritat Mercadé i es portarà a terme el 16 de novembre i el 24 de novembre.