Les Missioneres de Natzaret són una congregació religiosa femenina que es dedica a l’ensenyament. El seu objectiu és educar el cor i la intel·ligència dels alumnes i ho fan a través de la innovació pedagògica en les seves escoles.

“Signes dels temps” entrevista aquest diumenge Montserrat del Pozo, superiora general de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret i referent mundial en innovació educativa. La conversa s’ha gravat al Col·legi Montserrat de Barcelona.