El bisbe Salvador conferirà demà 24 de desembre a les 10 del matí a la Catedral els Ministeris Laïcals de lector i acòlit a quatre lleidatans. Es tracta de Pedro José Molinero, Cipriano Escabias, Antonio Miquel i Raúl Terés.

El lector té l'ofici de llegir en l'assemblea litúrgica la Paraula de Déu: proclama les lectures de la Sagrada Escriptura en la missa i altres funcions sagrades; pot recitar el salm, enunciar les intencions de la pregària dels fidels, dirigir el cant i la participació del poble fidel i instruir els fidels per tal que rebin dignament els sagraments.

 L'acòlit és instituït per ajudar el diaca, el prevere i el bisbe a servir l'altar en les celebracions litúrgiques i distribuir la sagrada comunió. Aquests ministeris es poden conferir a laics que col·laboren en la litúrgia de les seves parròquies, i també són instituïts als qui es preparen per al diaconat i el presbiterat.