Mons. Salvador Giménez Valls ha signat el seu primer decret com a bisbe de Lleida per confirmar en la seva totalitat i contingut el Decret signat per Mons. Joan Piris Frígola, amb data 22 de juny de 2015, sobre la remodelació de càrrecs i funcions en la Casa Sacerdotal de Lleida.

D’aquesta manera, han quedant abrogats els Decrets anteriors a l’esmentat de 22 de juny de 2015, que regulaven el funcionament, càrrecs i funcions de dita Casa Sacerdotal.

A més d’aquesta abrogació expressa, ja havien estat abrogats anteriorment, tots els Decrets sobre la Casa Sacerdotal, ja que el Decret de 22 de juny de 2015 regulava completament la matèria de que eren objecte els Decrets anteriors, en virtut del cànon 20 de Codi de Dret Canònic.