La direcció del Col·legi Episcopal ha lliurat una ceràmica feta per mossèn Gardenyes al nostre bisbe emèrit Mons. Joan Piris Frígola. 

Tota la comunitat educativa agraeix al bisbe Joan els set anys de guiatge i acompanyament i li desitgem el millor en aquesta nova etapa de la seva vida.