El proppassat divendres 15 de juny, a les 19 hores i a l’Acadèmia Mariana, ha tingut lloc la darrera reunió del Consell Diocesà de Pastoral del curs 2011-12.L’objectiu ha estat valorar el "ressò" i les "reaccions"que ha "provocat" el progressiu desenvolupament

del Pla Pastoral Diocesà ("Entre tots i per al bé de tothom"/ "Iniciació i/o Re-iniciació cristiana"/ "Presència d’Església en la nostra societat"), desglossat enguany en la presentació de l’experiència i el testimoni de laics i laiques en missió pastoral (en exercici, per tant, de ministeris laïcals) i en la reorganització de les àrees d’acció pastoral.


Pel que fa als ministeris laïcals, els diversos membres del Consell han comentat que persones que havien assistit a l’Assemblea, els han fet arribar que el testimoni vocacional i de compromís al servei de la comunitat, presentat pels ponents, els ha resultat força interessant, nou i engrescador.


En referencia a la reorganització de les àrees d’acció pastoral, mossèn Ramon Prat, com a coordinador, ha remarcat el treball cooperatiu i de comunió eclesial viscut i compartit per les diverses delegacions al llarg del curs, en la recerca d’uns objectius comuns orientats a l’evangelització.


En aquest sentit ha destacat que s’està fent camí amb joia i esperança. Abans de cloure la reunió, s’han donat diverses informacions, entre les que cal destacar la invitació del Sr. bisbe a fer-nos presents, com Església Diocesana, en la celebració d’enviament de començament de curs, en la Missa Crismal del Dimarts Sant i en l’Assemblea Diocesana, i la vetlla de Pentecosta.


Hi ha hagut, com al començament, uns moments per a la pregària i s’ha donat per acabada la reunió.


Isidre Charles