Amb gran goig i agraïment, us comunico que he participat durant un mes a Roma (del 24 d’abril al 23 de maig), del curs d’actualització sacerdotal que cada any organitza la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest curs està obert a tots els preveres, especialment als que ja tenen uns quants anys d’experiència pastoral. Enguany hem participat un total de 34 mossens de 22 diòcesis diferents, i les edats, majoritàriament d’entre els 50 i els 75 anys.

El Col·legi Espanyol de Roma ha estat el lloc on s’ha desenvolupat el curs. En aquest col·legi hi viuen també un total de 70 alumnes, mossens de diverses diòcesis, que cursen llurs estudis de Llicenciatura o Doctorat en algunes universitats romanes.

Els professors, de manera magistral, han tractat diverses matèries de la teologia, com ara la Sagrada Escriptura, Espiritualitat, Eclesiologia, Cristologia, Dret, Història de l’Església i Pastoral, tot fent una presentació i exposició resumida sobre el moment actual de cada disciplina.

Juntament amb l’aspecte acadèmic, el curs també ha inclòs com aspecte a destacar i que no podia faltar, la convivència, la pregària, la relació i compartir les diferents experiències de cadascú i la visió personal dels moments eclesials i socials que vivim; tot plegat, molt enriquidor. Cal remarcar també les visites culturals i religioses, amb diversos recorreguts guiats per la Ciutat Eterna i les seves rodalies. Destacable ha estat la participació en la canonització dels papes Joan XXIII i Joan Pau II del passat 27 d’abril, com a esdeveniment històric, així com l’assistència a dues audiències amb el Sant Pare.

El diumenge 11 de maig, el prevere lleidatà Mn. Joan Esquerda Bifet, que resideix a Roma, ens va dirigir un recés.

És de molt agrair la participació en aquest curs.

Mn. Daniel Gómez, Arxipreste del Baix Urgell – les Garrigues

Peu de foto: El grup dels participants en el curs, amb Mn. Esquerda, el dia del recés