Aquest diumenge 21 d'abril, diumenge del bon Pastor, ha tingut lloc, a la Catedral de Lleida, la celebració de l’Eucaristia en la qual 9 catecumens de la nostra diòcesi acompanyats dels seus

respectius padrins, han rebut els sagraments de la iniciació cristiana ( baptisme, eucaristia i confirmació) de mans del nostre Bisbe.

Aquests neòfits (nous cristians) de diferents nacionalitats prèviament han seguit una formació catequètica durant uns mesos per conèixer els fonaments de la fe cristiana i el sentit dels sagraments que ara han rebut.

Els felicitem i els donem la benvinguda a la comuntat cristiana de Lleida.