El Dimarts Sant, 31 de març, hi haurà una sola celebració a la Diòcesi de Lleida: la Missa Crismal. El nostre bisbe Joan concelebrarà amb els mossens del bisbat i consagrarà els sants olis per als sagraments, alhora que se celebra la Jornada Sacerdotal.

Enguany però també hi ha prevista l’admissió a ordes. És el moment en el qual l’Església crida els candidats a l’orde del diaconat. El bisbe Joan acceptarà la seva petició i oferiment i els admet perquè, en el seu dia, puguin rebre l’ordenació diaconal.

Al nostre Bisbat tenim tres candidats: Joan d’Àvila Busquets, Josep Solé i Josep Maria Escorihuela.

Aquests candidats han rebut l’adequada preparació espiritual, teològica, pastoral i comunitària per a rebre el sagrament de l’Orde en el grau de Diaconat. Prèviament, han estat nomenats animadors de comunitat pel bisbe i han rebut els ministeris laïcals de Lector i Acòlit.

Està previst que l’ordenació com a diaques permanents se celebri el 3 de maig, a les 5 de la tarda, a la Catedral de Lleida.

Per una altra part, també el Dimarts Sant és el dia on la Diòcesi de Lleida celebra la Jornada Sacerdotal per commemorar les noces d’or i plata dels preveres que compleixen els 50 i 25 aniversari de la seva ordenació pastoral.

Enguany no hi ha cap mossèn que faci les noces de plata a la nostra Diòcesi, però n’hi ha sis que compleixen les d’or. Aquests són Mn. Jacint Cotonat, director dels arxius de la Catedral i del Bisbat; Mn. Gerard Soler, delegat diocesà de Litúrgia i Espiritualitat i rector de la parròquia de Santa Maria de Gardeny; Mn. Antonio Abadías Catalán, rector de la catedral de Barbastre, i els pares Fernando Rodríguez Gavilán, franciscà, i els jesuïtes Joan Llargues Solà i Pere Terradas Candell.

Per commemorar aquesta diada està prevista una xerrada de Mn. Gerard Soler i la projecció d’una pel·lícula a la Casa Sacerdotal, abans del dinar. Es clourà amb l’assistència de tots plegats a la Missa Crismal a la Catedral.