El diumenge 20 de novembre Mn. Josep Solé, va presidir la seva Primera Missa com a prevere després de ser ordenat el dia 13 a la Catedral de Lleida. Fou a la missa major de Les Borges Blanques i el temple es va omplir de feligresos.

Mn. Josep, fou presentat pel rector de la parròquia, Mn. Daniel Gómez i van concelebrar també l’Eucaristia, el rector del Seminari Diocesà, Mn. Jaume  Pedrós i Mn. Robert Louan, rector de les parròquies de Santa Maria Magdalena i de la Mare de Déu del Pilar de la ciutat de Lleida, on Mn. Josep ha exercit el ministeri del diaconat.

Mn. Pedrós va fer l’homilia i va presentar el nou ministeri de Mn. Josep des del servei generós i com una crida de Déu, no pas com una opció o tria personal, emmarcant-lo dins de l’Any de la Misericòrdia que es clausurava en aquest diumenge, tot celebrant la solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers. Va anar desgranant les virtuts necessàries per ser un bon prevere en vistes a servir i estimar a la comunitat que se li encomani i ser estimat per la mateixa.

A la part de l'ofertori, se li va fer entrega dels regals que la comunitat borgenca li havia comprat en una subscripció popular: Una alba, les quatre casulles dels quatre colors dels temps litúrgics, un joc d’estoles i un maletí. També els representants de les parròquies de la Mare de Déu del Pilar i de Santa Maria Magdalena li feren regals en el mateix sentit, com ara un calze i una patena. Fou molt sentit els regals a títol pòstum de Mn. Martí Sandiumenge, (DEP), el qual fou Vicari de les Borges durant dos anys.

Al finalitzar la missa Mn. Josep amb paraules molt sentides i emocionades va donar les gràcies a tots per la gran acollida en aquesta nova etapa de la seva vida i ens digué: “No us esteu mai de demanar-me i buscar-me pel que us convingui”.

Consulteu l'àlbum de fotos de la celebració al següent enllaç.

Josep Domènech