El Director de Banca d’Institucions Lleida, Geremi Camí Calzada, en representació de l‘Obra Social “la Caixa” i, el Vicari General del Bisbat de Lleida, Ramon Prat Pons, en representació del Bisbat de Lleida i del patronat de la Fundació Entre Tots i Pel Bé de Tothom, van signar el passat dia 19 d'octubre un acord que contempla l’atenció de les situacions personals i familiars, bàsiques, puntuals, urgents i imprevistes, de les famílies acollides a les Llars del Seminari.

Aquesta col·laboració econòmica de 10.000,00 euros, facilitada per l’Obra Social 'la Caixa', contribuirà a poder fer front a les despeses de necessitats d’alimentació, higiene, vestit, ajuts individualitzats, i a dur a terme activitats d’atenció a la infància i adolescència amb actuacions de prevenció i formació,  prevenció i manteniment de la salut, integració socio-laboral i d’altres situacions de vulnerabilitat, en les que es troben les famílies.

La dedicació de molts voluntaris i la captació de recursos d’anònims donants, d’empreses amb compromís social, d’institucions públiques i privades, han fet possible la transformació d’una part de l’edifici del Seminari que estava sense ús, en llars dignes per a famílies en situació d’exclusió i de greus dificultats.

Ara ja hi viuen 5 famílies a les Llars del Seminari i durant la primera quinzena de novembre  ho podran fer altres 5.

Per tot això, acords de col·laboració i d’implicació com el signat, permeten a la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, ampliar els seus recursos, per poder acompanyar a les famílies durant la seva estada a les Llars del Seminari.

Cal recordar que l’Obra Social “la Caixa” contempla entre els seus objectius la realització d’obres benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, per tal d’atendre les diferents necessitats de la societat (la superació de la pobresa, l’atenció a la infància desfavorida, com també el foment de l’ocupació entre col·lectius en risc d’exclusió, l’envelliment actiu i saludable de les persones grans i la lluita contra la mortalitat infantil als països en vies de desenvolupament). Tots ells, són els projectes prioritaris per l’Obra Social 'la Caixa', que, per vuitè any consecutiu, té un pressupost de 500 milions d’euros, el 67% dels quals destina al desenvolupament de programes socials i assistencials en resposta a les problemàtiques socials més urgents.