La Congregació del Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, per desig exprés del Papa Francesc, ha elevat la memòria de santa Maria Magdalena a la categoria de festa en el Calendari Romà General que se celebra el 22 de juliol.

A la missa i en l'ofici diví que se celebraran a partir d'ara en aquest dia, s'utilitzaran els textos habituals utilitzats en el Missal Romà i en la Litúrgia de les Hores, però la celebració de la Missa comptarà amb un prefaci propi titulat de apostolorum apostola (Apòstol dels apòstols).

Us adjuntem el guió de la festa.