Amb data 22 de juliol de 2013, Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament:

  • Mn. Josep Moré Estopà, Adscrit a les parròquies de Sant Jaume i Mare de Déu de Butsènit, ambdues de Lleida.