Fa unes setmanes us enviàvem un correu recordant-vos el sentit de la Jornada de les Vocacions i Vocacions Natives que es celebra arreu aquest diumenge, 26 d’abril. Jornades promogudes per la Conferència Episcopal i les Obres Missionals Pontifícies.

Us recordem que podeu trobar la informació posant-vos en contacte directe amb la Delegació de Missions o bé clicant aquí: www.missionslleida.blogspot.com.es

Avui us proposem un parell de formes ben concretes de col·laborar amb la Jornada:

Busqueu un moment per fer una pregaria per les vocacions: Durant la celebració de l’Eucaristia, en la reunió del grup de revisió de vida, en la formació bíblica de la parròquia, en la trobada de catequistes, és a dir, allà on cregueu convenient. Feu de la manera que s’escaigui al vostre tarannà, nosaltres us oferim la pregaria preparada des l’organització, (al final d’aquesta carta).

Col·laborar econòmicament a través d’una beca. Hi ha molts països on no hi falten les vocacions al sacerdoci i la vida consagrada. El problema, sovint, són les dificultats econòmiques dels aspirants. Per això les OMP ens animen a col·laborar amb aquells estudiants en dificultats econòmiques.

A tall d’exemple:

un curs acadèmic, per estudiant;  es pot cobrir amb 350 euros.

tres anys d’estudis, es cobreix amb 1000 euros.

la formació completa, (sis anys); es pot cobrir amb 2000 euros.

Us convidem a fer un ingrés (per petit que sigui, tot ajuda!, sigui personal, de la comunitat, convidant altres persones a fer-ho...), al compte de Lleida:

IBAN: ES29 0182 5938 9100 1050 7400

Indiqueu: BECA Germà Andrés.

Com veieu hem posat un nom per a tots els donatius que serviran per col·laborar amb seminaristes, novicis i novícies: el germà Andrés Huzmán, jesuïta; que ja viu a la casa del Pare per sempre.

Us explico perquè. A la nostra diòcesi, el germà Andrés era la única persona que de manera regular, feia col·lecta a favor de les vocacions natives; és a dir, a favor de les vocacions en països on no es poden sostenir econòmicament. Ho feia animant la comunitat que es reuneix a l’Església de la Sang. Ell creia en l’animació missionera, com pocs, amb paraules i amb fets. Tot i que li costava, era fidel a presentar-se a despatx de la Delegació de Missions, acompanyat del carro de la compra i els xecs de les campanyes, Domund, infància missionera, vocacions. No era gens puntual, a vegades trigava mesos...què importava!. Ell era fidel. I ens “renyava” si no enviàvem prou material per fer difusió, o si arribava just de temps. 

Ell no ens enviarà més xecs, i desitgem que la diòcesi agafi el seu relleu i pugui fer una  digna col·laboració per aquesta causa. 

Potser, algun dia, alguna de les vocacions que s’estan formant en altres països, arribaran a la nostra diòcesi a col·laborar en la nostra Missió.

Res més, esperem que us engresqueu a demanar, no per nosaltres, sinó per les persones que han sentit la crida de Déu a tants racons del món.

Rebeu una salutació fraterna.

Caritat Mercadé i Melé, delegada de Missions i OMP,  i Monica Cabezuelo, secretaria