Una història feta a partir d'obres i fets concrets ocorreguts a casa nostra. Una obra que restitueix la memòria de la nostra gent; una obra que ret homenatge a nombrosos grups i persones concretes que han construït la història, la cultura, el pensament,

l'art, la literatura, l'activitat social, àdhuc la política i econòmica, i l'espiritual dels nostres pobles i terres de Lleida.

Una gran obra de 4 volums dirigits amb molta estima pels historiadors Romà Sol i la seva esposa Carme Torres, els quals van morir al poc de concloure aquesta gran història de Lleida; és el seu valuós i sacrificat testament.

Una obra impagable, immensa, escrita per 100 especialistes. Una obra que ens ho conta tot; de molt bon llegir. Un apassionant viatge per la nostra història de Lleida. Una obra profusament il·lustrada amb fotografies acuradament comentades i d'una riquesa històrica extraordinària.

Un tresor per cadascú de nosaltres, pels nostres amics, pel nostres fills i nets. Una obra que tothom hauríem de tenir a casa nostra.

Una obra que fa país. Quatre volums de referència en tants i tants treballs de curs que s'han de fer en els nostres col·legis, els nostres instituts i en la nostra universitat.

Una obra que mai no passarà de moda. Una obra que ens ajudarà a conèixer una mica més, a valorar i estimar la nostra Lleida. Te la farem arribar a casa sense cap recàrrec ni cap cost afegit

PER A MÉS INFORMACIÓ: Delegació de Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida pha@bisbatlleida.org www.caem.udl.cat

caem@hahs.udl.cat

tel. 973 193 675 --

BISBAT DE LLEIDA Delegació de Patrimoni Artístic i Cultural Carrer de Bisbe, 1.25003 Lleida Tel. 973 268628