La “Casa de l’Església” del Bisbat de Sant Feliu va acollir el passat dissabte 17 de novembre, la primera reunió de curs dels Delegats de pastoral familiar dels bisbats de Catalunya. El Bisbe Mons. Agustí Cortés els va acollir i acompanyar durant tota la sessió de treball. 

En la reunió es va treballar bàsicament la preparació de la Setmana de la família que com es tradició, se celebra de l’1 al 10 de març. Aquest any el lema serà "Família: bressol i referent de nova humanitat", fent referència al passat Sínode de joves i la seva vinculació a la família.

Altres temes tractats a la reunió van ser la valoració de la trobada mundial de les famílies i també de la trobada de delegats convocada per la CEE a Madrid el passat mes d’octubre. També es va fer referència a la trobada de formació a Guadarrama del passat juliol, on bastants delegats hi van ser presents. Es va proposar de participar a la “Trobada anual de formació per a Centres d’Orientació Familiar" que tindrà lloc el 19 de gener de 2019. També es va demanar que els Centres d’Orientació Familiar i els grups "Raquel", (que vetllen per ajudar a superar el dol) siguin grups que treballin en comunió amb les Delegacions de Família i els Bisbats. Finalment es va demanar insistir en la necessitat de millorar els cursos de preparació al sagrament del matrimoni.