El Bisbe de Lleida Salvador Giménez Valls ha fet el següents nomenaments amb data 21 de novembre de 2018: 

. Mn. Joan Ramon Ezquerra Pociello, Delegat d’Atenció past. a immigrants

. Mn. Joan Ramon Ezquerra Pociello, Assessor religiós de la Fundació Jericó

. Dra. Mar Pérez Díaz, Vicedirectora de l’Institut Superior de Ciències Religioses IREL de Lleida,

En dóna fe de que el Sr. Bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez Valls ha firmat aquests nomenaments i de l’autenticitat de la present nota  Juan Luis Salinas Sánchez, Secretari General-Canceller del Bisbat de Lleida, avui, dia 21 de novembre de 2018.