El delegat de Litúrgia i Espiritualitat, Mn. Gerard Soler, parla de l'estructura dels laudes i les vespres en la seva col·laboració setmanal.

Podeu seguir el text tot seguit o descarregar-lo del document adjunt.

 

DIUMENGE XVII  de durant l’Any (B)

(Diumenge de la multiplicació dels pans i els peixos)

Estructura dels Laudes i les Vespres (2)

e) Els Salms

          "Després de l'himne es diu la salmòdia. D'acord amb la tradició de l'Església, la salmòdia de Laudes consta d'un salm matinal, un càntic de l'Antic Testament i un altre salm de lloança.

          La salmòdia de Vespres consta de dos salms, o dos fragments d'un salm més llarg, apropiats a l'Hora i a la celebració amb el poble, i d'un càntic de les Cartes dels Apòstols o de l'Apocalipsi" (OGLH 43).

          Els Salms no han estat escollits segons l'ordre bíblic, sinó tenint present el dia i l'hora, preferint la qualitat a la quantitat. "Per a Laudes i Vespres, Hores especialment destinades a la celebració amb el poble, s'han escollit els salms més aptes per a aquesta forma de celebració" (OGLH 127).

          No és la veu del salmista la que ressona, sinó la veu de Crist i de l'Església. És la part de la celebració que requereix un tractament més acurat.

f) Lectura breu

          "Després de la salmòdia es fa la lectura, la breu o una de més llarga" (OGLH 44).

          "La lectura breu se selecciona segons el dia, el temps o la festa; s'ha de llegir i escoltar com una veritable proclamació de la paraula de Déu, que ens recalca un pensament sagrat i ens ajuda a entendre millor alguna frase breu que en la lectura continuada de les Escriptures fàcilment es passaria per alt.

          Les lectures breus són distintes cada dia del cicle de les quatre setmanes" (OGLH 45).

          "Sempre, però sobretot en la celebració amb el poble, es pot escollir lliurement una lectura bíblica més llarga, prenent-la de l'Ofici de lectura, o de les de la missa, especialment d'aquells textos que, per qualsevol motiu, no han pogut ser llegits. Igualment es pot triar alguna vegada una altra lectura més adient, segons la norma dels números 248, 249 i 251" (OGLH 46).

          "En les celebracions amb el poble, si sembla oportú, pot afegir-s'hi una breu homilia que expliqui la lectura" (OGLH 47).

          "Després de la lectura o de l'homilia, si sembla oportú, es pot fer una estona breu de silenci" (OGLH 48).

g) Asseguts

          "Tothom escolta assegut les lectures, llevat de l'evangeli" (OGLH 264).

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 26-7-15

AdjuntMida
Microsoft Office document icon Text en català.doc33.5 KB
Microsoft Office document icon Texto en castellano.doc28.5 KB