El Bisbe de Lleida, Joan Piris, va presidir el passat 14 de juny el Consell Pastoral Diocesà, el qual, reunit a la Casa de l'Església (Acadèmia Mariana) va tractar especialment dos temes:

En primer lloc el ressò i les primeres conseqüències de la darrera Assemblea Diocesana, a les nostres comunitats, al conjunt de l’església diocesana. Els consellers, en diverses aportacions, van destacar la valoració molt positiva que ha tingut l’assemblea.

El fet de la posada en comú en grups va permetre que cadascú tingués la possibilitat d’opinar sobre el funcionament de les Àrees Diocesanes, la seva implantació en la vida de les comunitats parroquials i diferents grups, veient i posant en relleu les fites aconseguides i els defectes de coordinació que encara cal millorar.

L’assemblea, amb aquest espai va deixar de ser merament informativa a ser molt més participativa. L’espai de temps va resultar curt però molt convenient. La vicaria de Pastoral ha elaborat un resum de les propostes i aportacions que van sorgir a l’assemblea, sent aquest document una eina que servirà el proper curs 2013-14 per a concretar més a les comunitats de base.

El segon tema que es va tractar al consell, va ser la primera valoració – informació del curs d’Animadors de Comunitat en Espera de Prevere, que finalitzarà, el primer dels dos cursos, els propers dies.

En absència del Sr. Laureano Sánchez Castillo, responsable del curs, es va fer arribar als consellers unes paraules seves, en que fa una primera avaluació molt positiva tant dels resultats obtinguts com del compromís dels participants.

Es va visionar un power point explicatiu dels objectius del curs i es va donar la paraula a dues persones que han intervingut en la consecució del curs: Mn. Xavier Navarro i el Sr. Isidre Charles. Durant el proper curs pastoral 2013-14, els participants d’aquest curs, persones amb una bona preparació acadèmica i que han estat presentades per les seves respectives comunitats, es posaran al servei de la Diòcesi a través d’un encàrrec públic donat pel Sr. Bisbe.

En acabar el consell i agraint el treball i la fidelitat dels consellers al llarg de tot rel curs, el Sr. Bisbe va recordar el dia de l’assemblea diocesana del 2014, 31 de maig i l’enviament diocesà, 26 de setembre de 2013, a les 19.30h.