La Casa de l’Església (Acadèmia Mariana) va aplegar el passat 13 de juny, sota la presidència del senyor Bisbe, un bon nombre de membres de les comissions de la Delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat.

La reunió va començar amb una Pregària i tot seguit es va procedir a la presentació dels nous col·laboradors.

Després de reflexionar per grups envers la tasca duta a terme per les diferents comissions durant la darrera temporada, es va fer una posta en comú, en la qual es va posar de manifest la satisfacció general per la feina feta i es van plantejar noves propostes per al futur. Com una mena de repte a superar va quedar la pregunta de cóm, des de les esmentades comissions, es podria treure el millor rendiment a les “xarxes socials” i les noves tecnologies per tal de donar a conèixer l’Evangeli.

Va cloure la reunió el senyor Bisbe, el qual va agrair als assistents la seva dedicació, “perquè és de justícia” va dir, i els encoratjà a continuar desenvolupant aquesta tasca amb un sentiment, més que de col·laboradors, de protagonistes.

La trobada va acabar amb un sopar al pati de l'Acadèmia.