El diumenge 16 de juny, la Parròquia de St. Martí va acollir la Coral l'Estel del Cercle de Belles Arts de Lleida celebrant una Eucaristia tot donant gràcies dels 30 anys de trajectòria musical i de cant coral. Tanmateix van tenir un record especial pels cantaires difunts en aquests anys i també pels respectius familiars.

La participació no sols va estar amb l'acompanyament d'orgue i dels cants al llarg de la missa sinó que també amb les ofrenes i les pregàries. A l'inici de la celebració, abans de la monició i cant d'entrada, cada cantaire va deixar una flor als peus de la Mare de Déu, tantes com anys fa que té de vida aquest cor formant un ram de lliris i gladiols amb una blancor d'harmonia. També es va encendre un ciri per cada un dels cantaires difunts que recordaven.

El rector, Mn. Vicenç Alfons va tenir paraules d'elogi i esperonament pels membres cantaires i també d'agraïment per la generositat d'aquesta coral en oferir habitualment i humilment els seus cants i la seva música a servei dels altres.