GABINET D'INFORMACIÓ DE L'ESGLÉSIA A CATALUNYA


C/ dels Àngels, 18 08001 Barcelona Tel. 93 412 30 94 Fax 93 412 31 09 giec@tarraconense.cat


Els dies 15 i 16 de maig de 2012 ha tingut lloc la reunió núm. 202 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells i hi han assistit tots els seus membres, llevat de Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, que es trobava

a Lourdes, acompanyant la peregrinació de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de la seva diòcesi.


1.- Després de la pregària inicial, els bisbes han encetat la reunió de treball amb l’estudi de les propostes pastorals entorn de l’Any de la Fe, que s’iniciarà el proper mes d’octubre en ocasió del cinquantè aniversari de la inauguració del Concili Vaticà II. Mons. Xavier Salinas ha presentat als bisbes una ponència amb un seguit de propostes, a partir de la Carta Apostòlica Porta Fidei de Benet XVI, així com de la «Nota amb indicacions pastorals per a l’Any de la Fe», que ha publicat la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Els bisbes s’han compromès a tenir aquest objectiu prioritari dins els plans pastorals de les Diòcesis amb seu a Catalunya, i per això posaran en marxa diverses accions d’àmbit interdiocesà i, al mateix temps, a cada diòcesi portaran a terme actuacions relacionades amb aquesta suggerent iniciativa del Sant Pare. En aquest mateix sentit, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha explicat com s’han realitzat les activitats de la «Missió Metròpolis» a l’arxidiòcesi de Barcelona, així com també els actes que estan programats per als propers dies 17 i 18 de maig, i que s’emmarquen en «l’Atri dels Gentils», esdeveniment cultural promogut pel Pontifici Consell de la Cultura i l’Arquebisbat de Barcelona.


2.- El cardenal Lluís Martínez Sistach, encarregat de l’àmbit de la pastoral social, ha presentat als bisbes la Sra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, que ha exposat un ampli panorama de la situació de Càritas en aquest moment d’especial crisi econòmica al nostre país, del treball que fan els voluntaris i de l’atenció a les persones més vulnerables. En aquest sentit, ha explicat als bisbes les possibles conseqüències de l’aplicació del Decret Llei del govern central, en el qual s’introdueixen diferents modificacions legislatives en l’assistència pública sanitària.Els bisbes s’han mostrat preocupats pels efectes que pugui tenir l’aplicació d’aquest Decret Llei, i han animat els responsables de Càritas a estudiar la manera de pal•liar-ne les conseqüències en els immigrants i en els col•lectius més desfavorits, així com també a intensificar l’atenció envers els qui, en aquests moments, pateixen més les seqüeles de la crisi econòmica.


3.- El bisbe Sebastià Taltavull, encarregat de l’àmbit dels mitjans de comunicació, ha presentat el Sr. Francesc Rosaura, director del programa «Signes dels Temps». Aquest programa es va estrenar a Televisió de Catalunya l'any 1986 i, des de llavors, s'ha mantingut 25 anys en antena de forma continuada. S'ha convertit en un dels espais més veterans de la cadena amb més de 1.000 programes emesos, amb una considerable audiència i una excel•lent valoració per part dels espectadors. El Sr. Rosaura ha exposat als bisbes l’estructura del programa, els seus continguts, així com també les novetats que darrerament s’han introduït amb la seva difusió a través d’internet.Els bisbes han agraït al Sr. Rosaura i al seu equip, el treball realitzat i l’han animat a continuar la bona feina que ha fet fins ara.


4.- Mons. Xavier Salinas, Mons. Francesc Pardo i Mons. Josep A. Saiz Meneses han informat dels tres congressos als quals han assistit darrerament sobre qüestions d’interès eclesial, com ara el XII Congrés europeu de Catequesi a Roma, el VII Congrés mundial de Pastoral de Turisme a Mèxic, o la trobada sobre pastoral vocacional a Zagreb, organitzada pel Consell de Conferències Episcopals d’Europa. Així mateix, els bisbes han estat informats per Mons. Agustí Cortés, encarregat de pastoral familiar, sobre la VII Jornada Mundial de les Famílies que, amb el lema «La família: el treball i la festa», se celebrarà a Milà del 30 de maig al 3 de juny, i a la qual participaran un bon grup de fidels de totes les diòcesis catalanes.


5.- Els bisbes han tractat diversos temes relacionats amb la litúrgia, l’escoltisme, el servei pastoral a les presons, l’ensenyament i el patrimoni. Pel que fa a aquest darrer tema, han acordat que el proper mes de juliol es faci la presentació oficial de Catalonia Sacra, que és un projecte cultural d’articulació de visites turístiques al patrimoni de l'Església catòlica a Catalunya.


6.- A proposta de Mons. Xavier Salinas, els bisbes han nomenat Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de Catequesi de Barcelona, i Mn. Xavier Morell, Delegat diocesà de Catequesi de Tarragona, com a representants de les províncies eclesiàstiques de Barcelona i Tarragona, respectivament, al Consell Assessor de Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola.


Tarragona, 16 de maig de 2012