La Delegació diocesana de Missions de Lleida va obrir el curs el passat 17 de setembre amb la II Diada Missionera. Una quarantena de persones, agents i animadors de comunitat, preveres i fidels, es van aplegar a la casa de l’església sota el lema “Enviats a Sembrar”.

El bisbe Salvador i la delegada, Caritat Mercadé, van donar la benvinguda als assistents per donar pas després als ponents, interns del Seminari del Poble de Déu. Pere Fibla va obrir les ponències parlant del Poble de Déu i la nova Evangelització destacant que “evangelitzem quan vivim la nostra identitat antropològica baptismal i expressem la joia pasqual en la relació amb cada persona ja que evangelització és relació”. Josefina Riera, una altra de les ponents va parlar del diàleg Home-Dona com experiència de fecunditat dins l´església i del que significa ser fecunds en la mentalitat de l´evangeli. Ana Milena va tancar la part més teòrica parlant de les petites comunitats diocesanes i de com formar-hi part.

També es va dedicar una estona a treballar per grups en la qual els participants van poder explicar la tasca pastoral que duen a terme i es van intercanviar experiències. Caritat Mercadé va tancar l’acte encoratjant als participants a continuar la seva tasca amb esperit missioner. També els va convidar a tenir en compte les propostes de la Delegació i també a introduir la dimensió missionera en les activitats quotidianes de cada comunitat.

Delegació diocesana de Missions Lleida