Amb data 13 de juny de 2013, Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida, ha signat el següent nomenament:

  • Sr. Antoni Palou Torrelles, Membre del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics.