Organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat de Lleida, el Dr. Francesc Torralba dirigí als professors i professores de Religió de les escoles públiques i concertades de la diòcesi, una sessió de formació sobre el do d'educar i d'ésser educador.

En aquest sentit senyalà que, juntament amb la capacitat de comunicar sabers, l’educador ha de tenir el desig de comunicar-se amb l’educand. Aquesta trobada, perquè sigui educadora, indicà el professor Torralba, ha d’ajudar l’altre a reconèixer el seu do/valor i ha de perseguir tenir cura i potenciar aquest talent (del fill, de l’alumne, de qui participa en la catequesi). Acollir, desenvolupar i acompanyar són les accions de l’educador.

En l’acció educativa o catequètica, l’educador no solament aporta idees, seguí exposant el professor Torralba, sinó també emocions, encara que l’eco de qui comparteix l'educand no sigui conscient fins a temps després, fins que ho necessita per a la seva vida. Aporta també valors que seran assimilats o no. També experiència vital quan expressa què és per a ell significatiu i important. I desperta processos de descoberta del sentit que té la vida.

Hi ha diverses respostes a la pregunta sobre el sentit, però els educadors cristians hem de mostrar, conclogué el Dr. Torralba, quin és el sentit que té per a nosaltres la vida, el treball, la relació… Aquest és estimar.