Amb data 18 de setembre de 2011, Mons. Joan Piris, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments:

  • Mn. Daniel Gómez Fernández, Arxipreste de l'arxiprestat «Baix Urgell-les Garrigues».

  • Sra. Lourdes Gilgado Rodríguez, Secretària Particular del Sr. Bisbe.

  • Sra. Trinitat Catalán, Delegada Diocesana de Catequesi de la Diòcesi de Lleida.

  • Sra. Sílvia Miquel, Delegada Diocesana de Pastoral Universitària de la Diòcesi de Lleida.