La Facultat Antoni Gaudí de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat, oferiran el proper curs el primer Diploma de música sacra de Catalunya.

Aquest diploma està obert a tots els nivells de coneixements, però només les persones que tinguin estudis de secundària o assimilats podran obtenir la titulació acadèmica. El principal dia lectiu serà els dissabtes al matí i es cursarà a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, seu de l’Ateneu Sant Pacià. També s’ofereix la possiblitat que es puguin cursar només algunes matèries.

Els destinataris del programa són les persones amb coneixements musicals previs, interessades a iniciar-se en l’acompanyament musical de la litúrgia o bé aquelles persones que han desenvolupat durant anys una tasca d’acompanyament musical en la litúrgia, preferentment a l’orgue però també en la direcció de cants o en altres àmbits de la litúrgia musical i que desitgin aprofundir els seus coneixements tècnics i interpretatius i adquirir o aprofundir coneixements en disciplines estretament relacionades amb la pràctica musical litúrgica, com són la teologia, el cant gregorià, la direcció coral i la litúrgia pròpiament dita.

La durada del programa és de dos anys i unes 30 setmanes lectives per any que representen 30 crèdits del pla Bolonya. El preu del curs és d’uns 700 euros anuals. Per a més informació sobre aquest programa de diplomatura en música sacra cal adreçar-se  a Eudald Dantí Roura (eudaldedr@hotmail.com / 635951107) o a Òscar Garcia (tel. 626457081).