L’associació “Sinèrgia Africana” ha ofert recentment a la seu de la Coordinadora d’ONGD de Lleida una interessant conferència-debat sota el títol: "El valor educatiu de la iniciació tradicional africana". Podeu veure el resum en aquest vídeo https://vimeo.com/52753581.

Els diferents ponents, després d’agrair la presència dels assistents i d’una breu presentació, han exposat el concepte “d’iniciació africana” com una formació per a la vida, entesa no només com l'assoliment d’uns coneixements i habilitats per part dels joves sinó de forma més integral: l’assoliment a través de l’experiència d’uns valors que fonamentin la seva vida en comunitat.

El moment més rellevant d’aquesta formació dels joves africans, nois i noies, és “l’entrada al bosc sagrat”, un ritus de pas a manera de “llarg recés espiritual”. Amb aquest pas iniciàtic, els joves deixaran durant un cert temps la seva vida ordinària familiar per endinsar-se en una sèrie d’aprenentatges vitals.

Aquesta “ruptura” amb la vida quotidiana ajudarà a crear les condicions per aquest canvi. Els joves candidats, tant nois com noies, de manera separada, deixaran enrere la seva vida infantil per a esdevenir adults.

En aquest “lloc sagrat” els candidats adquiriran unes destreses i uns valors, tant d’ordre pràctic com espiritual, que els prepararà per a integrar-se en societat.

Els mestres, a traves d’uns exercicis iniciàtics, introduiran els candidats en les misteris de la vida, ajudant-los a deixar les actituds infantils (la indolència, l’individualisme, l’orgull, la por...) per assumir les d’un adult (el sentit de treball, de la responsabilitat, el sentit comunitari, la humilitat, el valor...)

Al bosc sagrat, n’han entrat ignorants i en surten proveïts de capacitats i secrets útils per a la vida en societat. Aprenen la resistència davant les dificultats, el respecte, la dignitat de tot ser humà, el saber escoltar, l´autocontrol de l’expressió oral, el goig interior... i s’han preparat també pel matrimoni.

Per l’africà el sentit del goig i l’alegria és part del seu ésser i compren tant la satisfacció de l’ànima i com del cos. Prové d’una saviesa ancestral: de l’alegria de viure, de la contemplació de la natura, del viure en comunitat que fa que mai se sentin sols: sempre hi ha la proximitat de l’altre, del veí...; el valor del compartir, el sentit de la dignitat de la persona valorada per la noblesa dels seus sentiments, el valor de l’hospitalitat, de l’honor, de la parella humana, el sentit de l’autoritat moral, de la família... Aquests valors –va dir una dels ponents, per concloure- estan en perill degut a les grans migracions, però, sobretot, degut a una crisi moral, fruit d’un món massa presoner de lo econòmic.

És necessari doncs, -ha afegit- prendre consciencia del valor intrínsec i insubstituïble de tota persona humana considerada no com a mitjà, sinó com a fi en si mateix.

 Al final de la sessió i en un clima de cordialitat, els organitzadors de l’acte han convidat als assistents a bisap, una beguda típica i molt apreciada a l’’Àfrica Occidental.

Car reordar que "Sinèrgia Africana" és una associació formada per  africans residents a Lleida i lleidatans amics d'Àfrica, que té com objectiu oferir un espai de trobada i, a la vegada, donar a conèixer als ciudatans la cultura africana i els seus valors. Va néixer l’any 2010, com un espai de trobada fraterna.

D’aquestes trobades va sorgir, fa uns mesos, la iniciativa de participar en un projecte de formació ramadera a l’Escola de Formació Agrària de Mollerussa.

Els associats es troben una vegada al mes, a les 5h de tarda, als locals de Càritas.

Sinergia Africana està oberta a totes les persones interessades.

 Email: sinergiaafricana@gmail.com

Carme Parellada