El P. Lluc Torcal i Sirera, prior del monestir de Poblet, ha estat escollit pel Capítol General de l’Orde Cistercenc nou procurador de l’Orde. El procurador de l’Orde és qui tramita i gestiona davant la Santa Seu els assumptes de cadascuna de les congregacions de l’Orde i treballa estretament unit amb l’abat general en el govern de l’Orde Cistercenc.

Fa un parell de setmanes, el P. Lluc va ser l’encarregat de dirigir les jornades de formació als preveres de la Diòcesi de Lleida, en dues sessions que van tenir lloc a l’Acadèmia Mariana.

El P. Lluc Torcal i Sirera va néixer a Sant Cugat del Vallès el dia 5 d'octubre de 1971. L'agost de 1995 entrà al Monestir de Poblet, on el dia 26 de gener de 1996 rebé l'hàbit de novici. Un any més tard va emetre la seva professió simple i el dia 11 de juliol de l'any jubilar 2000 la seva professió solemne, davant del P. abat, Josep Alegre. L'ordenà de diaca el dia 8 de gener de 2006 l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que l'ordena de prevere el 3 de juny de 2007.

És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1994), Doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (2013) i batxiller en Teologia per la Pontifícia Universitat de Sant Tomàs d'Aquino "Angelicum" (2004).

Fou escollit secretari general del Capítol General, del Consell de l’Abat General i del Sínode de l'Orde Cistercenc (2005-2015). Fa de director acadèmic dels cursos de Formació Monàstica del Col·legi Sant Bernat a Roma i és el cap d'estudis de l'Escolasticat del Monestir de Santa Maria de Poblet. També és membre del projecte STOQ (Science, Theology and The Ontological Quest), en el marc del qual treballa en la interpretació filosòfica de la Mecànica Quàntica. I col·laborador de les revistes Poblet (on dirigeix la secció "Les ciències i la fe cristiana"), Liturgia y Espiritualidad, Qüestions de Vida Cristiana i ha publicat alguns articles de caràcter científic en els volums de la sèrie STOQ. És president del PNIN (Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet).

Des del dia 25 de novembre de 2007 és el prior del Monestir de Poblet, càrrec que seguirà mantenint tot compatibilitzant-lo amb el de procurador general de l’Orde Cistercenc.