Foto Rectangle: 

Joan Planellas i Barnosell (Girona, 1955) és el nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), substituint Armand Puig que era degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya des de 2006. 

El cardenal de Barcelona i gran canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, Lluís Martínez Sistach, és qui ha fet el nomenament. Planellas va encapçalar la terna de professors que va presentar el Consell de la Facultat al cardenal de Barcelona. Aquest va escollir el primer nom de la terna i el va fer arribar a la Congregació per a l’Educació Catòlica per a l’obtenció del “nihil obstat”, el qual es va rebre el 10 de setembre.