Les comunitats de carmelites descalços espanyols han decidit aglutinar-se en una sola província, després d’uns quants anys madurant aquesta possibilitat que va iniciar-se a Lleida l’any 2009 en una trobada de provincials i que va tancar-se també a la nostra ciutat en un encontre similar gairebé sis anys després de treballs previs.

L’acord definitiu d’unificació de les circumscripcions que estava dividida Espanya  (Castella, Burgos, Andalusia, Aragó-València i Catalunya-Balears) va oficialitzar-se el mes passat en el capítol extraordinari que es va celebrar a Àvila, al qual assistí el pare general de l’orde, Saverio Cannistrà. En total, la formen 280 religiosos repartits entre Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica.

La nova zona unificada, que rep el nom de Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús, tindrà com a superior provincial al P. Miguel Márquez.

D’altra banda, el capítol va triar els quatre consellers que han de col·laborar d’una manera més estreta amb el provincial en aquesta nova etapa del Carmel Ibèrica. Són els pares Pedro Tomás Navajas, Agustí Borrell, Francisco Berbell i P. José Francisco Santarrufina.

Durant el capítol es van crear diverses comissions per aprofundir i buscar camins de futur als temes més significatius per a la vida de les comunitats, com la pastoral vocacional, la formació, la missió, el govern, l’economia, la reestructuració i les normes de vida.

A més, el Capítol també va abordar diferents temes de règim intern, com ara la conveniència d’unificar en un segell editorial les editorials i diferents revistes de temes espirituals i carmelitans que en l’actualitat es publiquen, la coordinació dels col·legis, les parròquies i altres cases de culte.

Durant el capítol també es van escollir uns quants priors, entre els quals hi havia el P. Jesús Sans, rector del Santuari Parròquia de Santa Teresina.