La germana Julia Algas, secretària general de les  germanes de la Caritat de Santa Anna a Espanya, ens han fet avinent una comunicació referent a la nova configuració provincial de

la seva congregació a Espanya.

(Nou consell de la Provincia d'Espanya)

Donat que les germanes de Santa Anna tenen presència a la nostra Diòcesi publiquem aquesta interessant nota, que mostra les noves orientacions preses fruit d’un profund discerniment i un lloable desig de transparència.

Podeu veure la nota en el document adjunt