El passat dissabte, una quinzena de persones es van trobar a la Delegació de missions de Lleida. Algunes van venir per la tasca que realitzen dintre de la comunitat parroquial, introduint la dimensió missionera en el seu servei. D’altres són persones nascudes en les nostres contrades que han dedicat molts anys de les seves vides al servei missioner lluny de casa nostra. I d’altres, al contrari, són persones nascudes en d’altres països que tenen vocació missionera i l’exerceixen en la nostra diòcesi.

La delegada, Caritat Mercadé, va introduir la trobada fent un anàlisis sobre l’actualitat missionera, especialment pel que fa la Missió vers a d’altres països. Va apuntar les dificultats que obstaculitzen la dinamització missionera i els reptes que hem d’afrontar entre tots. A continuació, va sorgir un ric diàleg en el que els presents van aportar el seu punt de vista. Entre els reptes més importants que es van posar de manifest, destaca la necessitat de ser creatius i trobar nous llenguatges i mètodes que atansin la riquesa de l’Evangeli en la nostra societat.

La trobada acabà amb el compromís de retrobar-nos, per establir un equip de treball. Aquest equip treballarà la darrera exhortació apostòlica del Sant Pare: “Evangelii Gaudium”. El propòsit final és concretar camins d’acció missionera en la nostra diòcesi, a la llum del que ens proposa el Papa Francesc.

Des de la Delegació de Missions, volem agrair la presència de totes les persones, la seva participació, el seu entusiasme i la tasca que realitzen, per construir comunitat.