A la casa de l’Acadèmia Mariana de la nostra ciutat, i durant el cap de setmana 30 de novembre i 1 i 2 de desembre, s’han allotjat l’equip format pels Coordinadors Nacionals i el seu sacerdot juntament amb els Coordinadors Zonals i sacerdots que tenim a Espanya del Moviment d’ENCONTRE MATRIMONIAL.

17 persones en total.

Es van trobar el divendres  cap a les vuit del vespre i van ser acollits per la Comunitat Local d’aquesta diòcesi, van ser allotjats i se’ls va preparar una sala per poder treballar.

Es fan 5 reunions en el curs i cada vegada els acull una comunitat diferent. Ara al desembre i aquest any, ens toca als de Lleida la satisfacció de tenir-los entre nosaltres.

Aquesta és una reunió de convivència i de treball de la memòria dels esdeveniments que s’han programat en la preparació per aquest curs. Sempre es segueix les directrius que arriben del Consell Europeu i aquest del Consell Mundial. Ara estem en període de canvis i aquests s’han d’organitzar per a tenir una línia o estil comú a Europa; sempre adaptant-se a la idiosincràsia de cada país i de cada zona a nivell  de tota la península.

El dissabte al vespre també es van reunir amb un nodrit nombre de membres de la comunitat local per exposar la marxa i situació d’Encontre Matrimonial a Lleida i província.

Els Equips d’aquesta Comunitat Local, també es reuneixen periòdicament per a organitzar els esdeveniments a treballar en el present curs 2012-13.

En nom de tota la Comunitat el saludem, afectuosament, els Coordinadors Locals.