Mn. Gerard Soler, en el seu escrit de Litúrgia Viva ens parla aquesta setmana de les misses rituals.

Podeu veure l'escrit tot seguit i en el document adjunt.

DIUMENGE XXV (A)

(Paràbola dels obrers d'última hora)

 ApèndixEl Missal Romà és molt ric en textos per a la celebració de l'Eucaristia, en diferents moments o celebracions. Celebració d'algun sagrament, les Misses rituals, Misses i oracions per diverses necessitats: per la santa Església, per les necessitats públiques, en diverses circumstàncies públiques, per algunes necessitats particulars. Misses votives dels misteris del Senyor o en honor de la Mare de Déu o dels Àngels o d'algun Sant o de tots els Sants, que en alguns moments ens poden ajudar a celebrar, especialment en el temps ordinari durant l'any, algun aspecte de la vida cristiana que voldrem aprofundir. I les Misses de difunts que tantes vegades hem de celebrar, especialment la Missa exequial. Tota aquesta riquesa del Missal suposa que el pastor, el que ha de celebrar l'Eucaristia, es prepari, vegi les necessitats dels qui hi participen. Aquí es demostra també la delicadesa espiritual del pastor i la seva “olor a ovella”, com ens diu el papa Francesc. 

Misses rituals

Les Misses rituals van unides amb la celebració d'alguns sagraments o sagramentals.  Són prohibides  els diumenges d’Advent, de Quaresma i de Pasqua, en les solemnitats, els dies dintre l'octava de Pasqua, en la commemoració de tots els fidels difunts, el dimecres de Cendra i els dies  de Setmana Santa. A més, cal observar les normes que hi ha als llibres rituals o en aquestes  mateixes Misses” (OGMR 372). 

 

Misses  rituals:

          - “En els Sagraments de la Iniciació Cristiana”. 1) Ritu de l’elecció o inscripció del nom. 2) En els escrutinis. 3) En el Baptisme. 4) En la Confirmació.
          - “En l'administració dels Ordes Sagrats”.

          - “En l'administració del Viàtic”.

          - “Missa pels esposos”. 1) En la celebració del Matrimoni. 2) En els aniversaris del Matrimoni (XXV-L).

          - “En la benedicció d'un Abat o d’una Abadessa.

          - “En la consagració de Verges”.

          - “En la professió religiosa”. 1) El dia de la primera professió religiosa. 2) El dia de la professió perpètua. 3) El dia de la renovació dels vots. 4) En el XXV o L aniversari de la professió religiosa.

          - “En la dedicació d'una Església”. 1) En el dia de la dedicació. 2) En la dedicació d’un altar.

 

Mn. Gerard Soler


Litúrgia viva, 21-9-14