Cada estiu se celebra una tanda d’exercicis espirituals a la Casa d’Espiritualitat dels Jesuïtes de Raimat. Aquest any, del 6 al 12 de juliol, hi han assistit 23 persones provinents de Girona, Barcelona, Lleida i les seves comarques (entre elles un prevere, tres matrimonis i el director dels exercicis, Ramon Prat, que els ha acompanyat).

Els temes que han tractat han estat sobre “Els Fets dels Apòstols, evangeli de l’Església dins la història”. Els participants van poder fer pregària en un ambient de silenci i en un entorn de pau enmig de la natura que envolta la Casa.

Tot plegat va fer possible un bon aprofitament d’aquests exercicis, per la qual cosa, creiem que seria bo que l’any vinent molta més gent en pogués gaudir.

Podeu veure més fotos aquí.