Com es ja tradició, el divendres abans del IV diumenge de Quaresma se celebren a les parròquies de tot el món les “24 horas de pregària per al Senyor”, una proposta pel Papa Francesc.

L’església de Sant Pere de Lleida tornarà a acollir un any més aquesta activitat des del divendres 24 de març a partir de les 7 del vespre fins a l’endemà a la mateixa hora.

Sengles eucaristies obriran i clouran l’acte respectivament. Durant les 24 hores estarà exposat el Santíssim i hi haurà confessors per atendre qui ho vulgui. S'establiran torns d'adoració al Santíssim d'una hora durada i es recomana comprometre's a estar en una hora concreta per tal de garantir que Nostre Senyor estarà acompanyat.

Qui vulgui apuntar-se al torns ho pot fer dirigint-se al Sr. José Mª Ponz (jmponz@gmail.com) o bé a la Vicaria General.