Si el mes de desembre de 2012 el qui fou bisbe de Lleida, Joan Piris visità les persones que conformaven la PAH, i ho feu anant a una de les seves assemblees que celebren cadadilluns i divendres en un local cedit per la parròquia de Santa Maria Magdalena de Lleida, ahir dilluns dia 15 l’actual bisbe, Salvador Giménez també va voler visitar la PAH.
La visita l’havien concertat prèviament entre Mn. Robert Louan, rector de la dita parròquia i membres de la mateixa PAH.
El bisbe Salvador, a les 20 h i acompanyat per Mn. Robert Louan, i Mn. Carles Sanmartín, delegat diocesà de pastoral sociocaritativa va passar dues hores amb una quarantena de persones que es trobaven reunides. El bisbe Salvador sense protocols, va seguir com un mes el desenvolupament normal de l’assemblea i escoltà atentament els testimonis directes i frapans, de quatre famílies afectades per la hipoteca que s’havien atansat a la PAH per primer cop per demanar informació i assessorament.
El pastor de la Diòcesi es va mostrar molt gratament sorprès per la gran experiència que activistes de la PAH havien anant adquirint tot ajudant a altres persones, que com elles mateixes, estaven afectades per la hipoteca.
Concretament en un moment donat, va dir a les persones presents “vostès en saben molt de lleis” al que un dels presents li va respondre, que “no eren advocats però que amb la dura experiència n’havien après”
En un diàleg obert i sincer entre el bisbe Salvador i els presents, aquests van compartir molt sincerament d’on treien les forces per continuar ajudant a les 4 o 5 famílies que cada dilluns continuen arribant i que són nous casos de persones afectades per la hipoteca.
Frases com “La PAH és com la meva segona família”; “A la PAH m’escolten” i “A la PAH és la solidaritat el que ens dóna la força”, varen ser algunes de les respostes que el bisbe Salvador va poder escoltar atentament.
En acabar, es formulà la proposta de tenir més endavant una trobada per tal de poder reflexionar, com reforçar la visualització i coneixement per part de la societat lleidatana, de l’acció transformadora que està duent la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
A les 2145 h el bisbe Salvador va agrair l’acolliment que havia rebut per part de tots i totes i va marxar, tot deixant que l’assemblea continués el seu desenvolupament.