El passat dilluns 14 de novembre el bisbe Salvador va entregar els seus nomenaments com a animadors de comunitat a set laics lleidatans que s'han format per col·laborar amb parròquies de la diòcesi.

La trobada va començar amb unes paraules del vicari general, Mn. Josep Anton Jové que va animar als nous animadors a "escoltar, acollir i servir".

A continuació, el Bisbe Salvador els hi va exposar la realitat sacerdotal del Bisbat. "El Senyor escull a persones per a preveres i també a persones com a animadors de comunitat per proclamar el Regne de Déu enmig de la nostra realitat diocesana", va dir el senyor Bisbe. El nostre prelat els va animar a "servir i animar les parròquies amb els preveres i tot el poble de Déu". "Els animadors, com qualsevol batejat, ha de preparar-se per formar-se contínuament", va dir.

Per la seva part, Laureano Sánchez, responsable de formació dels animadors de comunitat, va destacar que "els animadors han de vetllar per la parròquia: en la seva fe, formació, solidaritat, missió, celebració". "L'animador ha de fer present el rostre de Crist en la família parroquial. S'ha de donar testimoni de la joia de la fe", va dir Laureano Sánchez.

Per acabar, els animadors de comunitat presents van apostar per fer-se present als barris, a les associacions de veïns, i a buscar espais de comunió.