Mn. Gerard Soler, delegat de Litúrgia i Espiritualitat, dedica la seva col·laboració setmanal a parlar de l’estructura dels Laudes i les Vespres.

Podeu llegir l’article tot seguit o descarregar-lo del document adjunt.

DIUMENGE XVI  de durant l’Any (B)

(Diumenge de les ovelles sense pastor)

3. Estructura dels Laudes i les Vespres

a) Començament de la celebració

          "Els Laudes i les Vespres comencen amb el vers introductori: Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. Senyor, veniu a ajudar-nos, seguit del Glòria al Pare, amb el Com era, i l'al·leluia (que no es diu en temps de Quaresma). Tot això s'omet als Laudes, quan els precedeix immediatament l'Invitatori" (OGLH 41).

          "Sigueu amb nosaltres, Déu nostre...", és una invocació d'ajut al Senyor, el qual ens concedeix la gràcia de poder lloar-lo i beneir-lo. És un verset del Salm 69,2. L'"Al·leluia", una aclamació a Jesucrist Ressuscitat que trobem ja als Salms i a l'Apocalipsi (Ap 19,1).

b) L'himne

          "A continuació es diu un himne adient. L'himne és escollit de manera que doni a cada Hora o festa el to apropiat, sobretot en la celebració amb poble, i faci més planera i agradable l'entrada a l'oració" (OGLH 42).

          L'himne és un element que ens introdueix en la celebració, que crea clima de pregària, i que com el cant d'entrada de la Missa ha de donar el color característic de l'Hora i fer-nos entrar en la contemplació del misteri que celebrem.

          "A l'Ofici, els himnes són el principal element poètic creat per l'Església" (OGLH 173). "Cal posar esment a no admetre cançonetes populars totalment mancades de valor literari o que no s'adiguin amb la dignitat de la Litúrgia" (OGLH 178).

c) Drets

          "Tots els participants estan drets durant les parts de l'Ofici que segueixen: a) la introducció de l'Ofici, o sigui l'Invitatori, i els versos inicials de cada Hora; b) l'himne..." (OGLH 263).

d) Asseguts

          "Durant els salms i els càntics no evangèlics, amb les seves antífones, la comunitat està asseguda" (OGLH 265). 

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 19-7-15

AdjuntMida
PDF icon Text en català.pdf523.07 KB
PDF icon Texto en castellano.pdf497.6 KB