La Comissió Pro Canonització del Beat Francesc Castelló, així com les confraries de la Setmana Santa de Lleida, han rebut amb tristesa la notícia de la mort sobtada, el vespre del passat dissabte 12 de maig, a Alacant d’Emilio Coloma Aracil,...

que havia estat durant molts anys (1998-2006) president de la Junta Major de Germandats i Confraries d’aquella ciutat i alhora president de la confraria de la Santa Cena.

Coloma des de la seva ciutat d’Alacant, ha estat en vida una persona molt vinculada amb la Setmana Santa de Lleida i a les seves confraries. Molt especialment, amb la confraria de “la Somereta” de Pardinyes, que el 6 d’abril de l’any 2003 li encomanà el Pregó de la Setmana Santa de Lleida, un dels més recordats, nomenant-lo Confrare d’Honor.

Emili Coloma tingué també una forta vinculació amb la Comissió Pro Beatificació de Francesc Castelló en aquells anys previs i posteriors a la seva beatificació  (11 de març de 2001), travant una forta amistat amb les seves germanes Teresina i Maria Castelló ja traspassades.

Fou així com aquest alacantí s’entusiasmà amb la figura i el testimoni del jove màrtir lleidatà Francesc Castelló, nascut circumstancialment a Alacant el 19 d’abril de 1914 i del qual en fou un excel·lent difusor en aquesta ciutat, juntament amb Luís Bravo, alacantí resident a Lleida i la seva esposa Carme Casalilla. Entre altres accions va promoure la veneració i devoció envers el Beat entre confraries alacantines, unint així més estretament ambdues ciutats amb la figura del jove màrtir. Moltes confraries alacantines porten en els seus passos de Setmana Santa relíquies del Beat, donades per la Comissió Pro Canonització de Francesc Castelló de la ciutat de Lleida a petició de Coloma i del seu company i amic Luís Bravo.

Des les estades d’Emili Coloma a Lleida, cal recordar la de 28 de setembre de 2002 quan va participar, en representació de les confraries alacantines, en la segona festa litúrgica del Beat Francesc a la parròquia de Sant Pere, coincidint amb la jornada en la qual el bisbe Francesc Xavier Ciuraneta va beneir i inaugurar la nova capella i l’exposició permanent dedicada al Beat. En aquella ocasió Coloma va fer ofrena de la medalla de la Junta Major de Confraries de la Setmana Santa d’Alacant que presidia i d’una reproducció de la talla del Crist ressuscitat d’aquella ciutat, per a l’exposició del Beat que acabava de ser inaugurada. Tornaria a Lleida el 27 de setembre de l’any següent, vigília de la festa del Beat, convidat per la Comissió Pro Canonització del Beat per a fer una conferència a l’església de Sant Pere on parlà de les arrels alacantines del jove màrtir lleidatà.

Emili Coloma mai va desvincular-se de Lleida, ni de la seva confraria de “La Somereta” de Pardinyes on hi té bons amics com l’expresidenta Carmen La-Rosa i ni molt menys del seu venerat i estimat Beat Francesc Castelló.

Comissió Pro Canonització del Beat Francesc Castelló