Mn. Gerard Soler dedica el seu article setmanal de la secció Litúrgia Viva a parlar del Ritme horari de la Litúrgia de les Hores.

Podeu trobar el text tot seguit o descarregar-vos-el del document adjunt.

DIUMENGE IV DE QUARESMA (B)

(Diumenge de lamor del Pare al món)

El ritme horari de la Litúrgia de les Hores

Ja hem dit, en parlar dels criteris de la reforma de la Litúrgia de les Hores, que un d'ells era la restauració de les Hores amb les hores del dia:

          "La santificació del dia i del treball dels homes pertoca a la Litúrgia de les Hores; per això, s'ha restaurat la seva distribució de tal manera que tant com siguin possibles les Hores responguin a la realitat del temps, atesos, però, els condicionaments de la vida actual (cf. SC 88).

          Perquè convé molt que en el compliment de les Hores s'observi el moment que més s'acosta al temps veritable de cada hora canònica(SC 94)" (OGLH 11).

          La lloança de la Trinitat, que és eterna, sense pauses ni interrupcions, és el model de la nostra oració. I la Litúrgia de les Hores és el signe sacramental d'aquesta lloança eterna. Per l'Esperit, que és l'Esperit del Pare i del Fill, nosaltres podem participar d'aquesta oració.

          Les hores i els dies són per a nosaltres record de fets importants de la història de la salvació. El matí ens parla de la resurrecció de Crist, Sol que mai no es pon. I els Laudes del matí són memorial d'aquest misteri. La tarda és signe sacramental del sacrifici eucarístic i del de la creu. Recorda les aparicions del Ressuscitat als deixebles d'Emmaús, i també un record esperançat del Senyor que vindrà. I tot això ho recordem a les Vespres. 

          El mateix podríem dir de les Hores menors: Tèrcia, Sexta i Nona. Vinguda de l'Esperit Sant (Tèrcia), Ascensió del Senyor (Sexta), l'agonia de Crist (Nona). Les Completes són com el record a la fi del jorn, amb Crist com l'ancià Simeó, "Nunc dimittis".

Mn. Gerard Soler

Litúrgia viva. Litúrgia de les Hores, 15-3-15

AdjuntMida
PDF icon Text en català.pdf77.72 KB
PDF icon Texto en castellano.pdf74.52 KB