Mn. Gerard Soler, delegat diocesà de Litúrgia i Espiritualitat, dedica la seva col·laboració setmanal a parlar-nos de l'escolta atenta del Senyor.

L’ESCOLTA ATENTA DEL SENYOR

Després del cicle de Nadal i Epifania els Diumenges ordinaris es van succeint; en aquest cicle es proclama en el segon diumenge de durant l’any un text de Joan, la manifestació dels pans per culminar els tria miracula de la manifestació del Senyor. El Senyor converteix l’aigua en el vi. Vi de la nova aliança, és clar signe de l’Esperit Sant. Únicament Maria amb la seva intercessió és capaç d’avançar l’Hora del Messies, de la mateixa manera que l’Església, amb la invocació de l’Esperit Sant (epiclesi), avança i anticipa els dons del Regne de Déu en el Banquet eucarístic.

En els altres diumenges proclamem la tradició evangèlica de Lluc que presenta al Senyor com el que proclama l’Any de gràcia del Senyor, ja que l’Esperit està en Ell. Les paraules d’Isaïes adquireixen la plenitud del Verb diví en els llavis de Jesús en el III Diumenge i en el IV Diumenge ens trobem amb la incomprensió dels habitants de Natzaret, el llenguatge del Senyor per a ells és insuportable i la seva manca de fe, al V Diumenge escoltarem les benaurances del Senyor segons Lluc. A Jesús el segueix una multitud de pobres, encara amb la fe de l’Antic Testament. Ells els radicalment pobres davant del món, són els radicalment rics davant Déu perquè d’ells és el Regne de Déu. Res canvia en la seva situació als ulls del món, però ells per la paraula de Jesús se saben consagrats per Déu i objecte de la seva «recompensa» i en el VII Diumenge el Senyor parla de la sobreabundància de l’amor dels cristians: “Doncs, si estimeu només a els que us estimen, quin mèrit teniu?” Així som imitadors de la bondat de Déu que: “Com un pare s’apiada dels fills, el Senyor s’apiada dels fidels”.

Mn. Rafael Serra

(Calendari-Directori de l’Any litúrgic 2016)