Durant el mes de desembre tingué lloc la reunió del Consell presbiteral, presidit pel Sr. Bisbe, Mons. Joan Piris, i format pels dos vicaris i els preveres encarregats d’aconsellar al Sr. Bisbe en aquelles qüestions que ell vol consultar-los. La reunió començà

amb la pregària de la litúrgia de les hores.

Seguidament s’aprovà l’acta de l’anterior reunió.

En el punt del seguiment d’acords, es digué que el Grup de treball de les Unitats d’Acció Pastoral es constituirà després de les festes de Nadal. Seguidament, en el tercer punt de l’ordre de dia, Mn. Xavier Jauset, ecònom diocesà, feu la presentació de la normativa diocesana de retribució dels sacerdots per l’any 2013, quedant aquesta en 929 € mensuals.

També s’indicà, entres altres coses, que les aportacions de les parròquies a la col•lecta de Germanor han disminuït. Es recordà que s’han de consultar al Bisbat els projectes d’obres d’esglésies a partir de 12.000 €, com també els seus aspectes arquitectònics.

Finalment, és digué que es tornaran a publicar al Butlletí Oficial del Bisbat els aranzels per la celebració dels sagraments. Com a darrer punt de l’ordre de dia, és sotmeté

a consulta dels consellers la Proposta de la Fundació Grupo Norte per gestionar la Casa sacerdotal. Aquesta fundació ha estat creada fa 10 anys. La intenció del Bisbat, en encarregar aquesta tasca a dita Fundació, és intentar assegurar el bon funcionament i la gestió oferta fins ara per les religioses, que venen ocupant-se admirablement dels mossens, i descarregar-les d’una part important del volum de treball.

Les religioses continuaran, però, portant la direcció de la Casa sacerdotal. El menjar i el servei de bugaderia es continuaran fent a la casa sacerdotal. S’indicà també que es col•laborarà amb l’Acadèmia Mariana en alguns serveis (cuina, bugaderia).

Els consellers assenyalaren el seu acord i recordaren la importància de vetllar per la transició d’aquest procés, així com per les relacions personals.