La Comissió de mitjans de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola ha organitzat a Madrid una jornada de formació en Xarxes social aplicades a les Diòcesis. En aquesta sessió formativa

hi han participat el nostre Bisbe Joan Piris, i tres persones col·laboradores de la Delegació de Comunicació del Bisbat. Poder compartir criteris i experiències ha estat molt valuós i enriquidor.

I és que són moltes les diòcesis que ja tenen Facebook i Twitter. Altres com ara la nostra ens hi estem preparant i esperem poder tenir pàgina oficial a Facebook i a Twitter abans de finalitzar aquest any 2012.